Tears of Themis

Dalam permainan free-to-play ini, pemain akan melangkah ke bidang undang-undang yang menarik, mempertahankan kebenaran dan keadilan, dan menjalin hubungan romantis dengan empat watak utama lelaki.