Minecraft Earth

Minecraft Earth adalah permainan kotak pasir augmented reality yang dikembangkan oleh Mojang Studios dan diterbitkan oleh Xbox Game Studios. Satu kejayaan permainan video Minecraft, pertama kali diumumkan pada Mei 2019, dan tersedia di Android, iOS, dan iPadOS. Nampaknya akan ditamatkan perkhidmatan 30 Jun 2021 ini.